Polecamy, szczególnie rodzicom, ciekawy artykuł o pełnym tytule „Plejotropowe działanie witaminy D3 ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w chorobach układu pokarmowego u dzieci”. „W prezentowanej pracy przedstawiano aktualne poglądy na temat plejotropowego działania witaminy D3 ze szczególnym uwzględnieniem populacji dziecięcej.