•    Alergie

  Bezbolesne testy alergiczne na ok. 500 alergenów oraz zabiegi odczulające.

  Testy są bezbolesne i bezinwazyjne (bez nakłuwania i nacinania, co jest bardzo ważne w przypadku dzieci), a wynik jest natychmiastowy.

  Zobacz

 •    Pasożyty

  Pasożyty, grzyby, bakterie (BORELIOZA) i wirusy – diagnostyka i terapia.

  Do polskich szpitali w ostatnich latach trafia od kilku do kilkunastu tysięcy pacjentów chorych na boreliozę, to 10 razy więcej aniżeli przed laty. Ryzyko zakażenia boreliozą związane jest ze stałym lub czasowym przebywaniem na terenach opanowanych prze zakażone kleszcze, komary lub meszki.

  Zobacz

 •    Borelioza

  Borelioza i koinfekcje

  Zobacz

 •    Lampa Rife’a

  Generator plazmy elektromagnetycznej

  Zobacz

 •    Suplementy diety

  Suplementy diety, zdrowa żywność i kosmetyki naturalne.

  Produkty naturalne przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpasożytnicze, wzmacniające odporność i regulujące funkcje układu immunologicznego, antyoksydanty, witaminy i minerały, preparaty ogólnie wzmacniające i regulujące funkcje organizmu, dietetyczne i regulujące pracę układu pokarmowego, poprawiające stan tkanki łącznej i kosmetyki naturalne, suplementy diety i kosmetyki firm: Dr Nona, Colway, Morinda, Forever.

  Zobacz

 •    LeenLife®

  Molekuły Omega3+6 concept® są cennym paliwem dla mózgu, serca i układu odpornościowego.

  Zobacz

Metoda Mora – zasada działania

Terapia MORA to połączenie zachodniej medycyny akademickiej i metod medycyny naturalnej – nowoczesne rozwinięcie idei akupunktury i elektroakupunktury oraz homeopatii i homotoksykologii. Metoda Mora zaliczana jest do metod tzw. medycyny cybernetycznej (bioinformacyjnej).

Metoda Mora – szczegółowe informacje

Stworzona została w latach 70-tych XX wieku przez niemieckiego lekarza F.Morella i inżyniera elektronika E.Rasche. W terapii rezonansowej wykorzystuje się przejęty z medycyny chińskiej system meridianów i punktów akupunkturowych. Meridiany nie są jednostką morfologiczną, należny je rozumieć jako sprawność tkanki. Są to swego rodzaju „drogi”. Według medycyny chińskiej w meridianach stale przepływa chi, określana przez Europejczyków jako energia. Bardziej adekwatnym terminem byłaby tu „pulsacja kwantów” (nie ciągle przenoszenie energii w postaci fotonów). Ponieważ owe chi oscyluje, jest wiec drganiem i jako takie przenosi informacje. Te strumienie kwantów w meridianach tworzą system zamknięty. Gdy powstaje blokada w meridianie, wywołana np. stanem zapalnym lub blizną, kwanty nie mogą dalej przepływać, co więcej, kierunek przepływu zmienia się! Prowadzi to do powstania błędnego układu biegunowego. Molekuły tworzą określone struktury klastrowe, gdy oddziaływając na nie odpowiednie częstotliwości (wówczas zapamiętują one informacje). Aby ponownie usunąć owe informacje, należny najpierw te klastry przerwać, co można uzyskać metoda BRT.

Położenie molekuł względem siebie nie jest statyczne, lecz np. w stanach zapalnych organizmu płynne, co wpływa na zmianę wypromieniowywanej częstotliwości Na skutek zagęszczania się energii i jej rozpadu dochodzi do ciągłego wypromieniowywania fotonów przez tworzące się cząstki, co wpływa na drgania wewnątrz atomowego systemu, a także do interakcji miedzy sąsiadującymi atomami względnie molekułami i ich rożnymi ładunkami Ponieważ atomy czy molekuły są dipolami (działają jak anteny), dochodzi do wypromieniowania drgań elektromagnetycznych. Owe drgania są specyficzne dla każdego atomu czy molekuły i podlegają swoim własnym prawom. Fale elektromagnetyczne emitują także białka, komórki i organy. Wszystko, co materialne posiada własny wzorzec częstotliwości Spektrum drgań ludzkiego organizmu obejmuje zakres od 1 Hz do ponad 1018 Hz.

Częstotliwość równocześnie oznacza zawsze informacje. Do przenoszenia informacji dochodzi dzięki drganiom solitonów, które powstają na skutek interakcji fononów, wyswobodzonych przy zetknięciu się elektronów z fotonami. Drgania te maja ogromne znaczenie dla procesów życiowych Transportują one energie w długich łańcuchach protein, wywołanych przez reakcje chemiczne, z jednego końca do drugiego, poruszając się w zakresie częstotliwości naddźwiękowych Drganiami solitonów są na przykład impulsy nerwowe a także przepływ energii w meridianach.

W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (radiosygnały), które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemicznych i nimi sterują. Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) drganiami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również drgania patologiczne (dysharmoniczne), zakłócające, wywołane np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami, szkodami jatrogennymi. Siłę drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu pacjenta. Spektrum tych drgań rozciąga się od ekstremalnie długich po bardzo krótkie fale. Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić, zarówno z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów, za pomocą specjalnych elektrod (efekt antenowy) i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego.

Pole magnetyczne elektrod jest niezwykle małe i służy jedynie przekazywaniu informacji. Drgania te są przetwarzane dzięki nowoczesnej elektronice w drgania terapeutyczne, przy czym nie są dodawane inne lub technicznie wytworzone częstotliwości Drgania terapeutyczne przekazywane są z powrotem z urządzenia do organizmu pacjenta, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne) a dysharmoniczne ujemnie, a wiec inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne). Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w samym organizmie pacjenta. Elektromagnetyczne pole pacjenta reaguje natychmiast na dokładnie dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do aparatu Mora Super zmieniony wzorzec drgań. Proces ten ciągle się powtarza w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne ustroju zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi. Na skutek poprawy fizykalnego stanu energetycznego pacjenta dochodzi stopniowo do poprawy procesów biochemicznych – normalizacji i samowyleczenia.

Pamiętaj!

Terapia Mora z zastosowaniem rezonansu uzupełnia leczenie klasyczne, nie zaburza działania leków, oraz nie wpływa na ich wchłanianie. Nie ma potrzeby przerywania czy rezygnowania z leczenia klasycznego (przy pomocy leków).

Obydwie formy pomocy pacjentom wzajemnie się uzupełniają. Na chwilę obecną nie są znane szkodliwe skutki uboczne terapii rezonansowej. Nie jest emitowane żadne promieniowanie ani dodawany prąd elektryczny.